Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Peter Juneblad, Umeå kommun, Hans Lindberg, kommunalråd Umeå kommun, Mats Andersson, Svenskt Näringsliv, Jonas Nordin, Företagarna och Karin Björk, Umeå kommun.

På bakre raden Peter Juneblad, Umeå kommun. På främre raden från vänster Hans Lindberg, kommunalråd Umeå kommun, Mats Andersson, Svenskt Näringsliv, Jonas Nordin, Företagarna och Karin Björk, Umeå kommun.

Gemensamt mål för företagsklimat

Umeå växer, många nya företag startas och näringslivet har en stark utveckling. Samtidigt ser vi rubriker om ett sämre företagsklimat. Temat för Morgonpasset den 7 februari var företagsklimat, och representanter för kommunen och näringslivet är överens om att de har samma mål.

Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun, inledde med att definiera ”företagsklimat”:

– Det är förutsättningar som påverkar det lokala företagens konkurrenskraft och ekonomiska aktiviteter.

Umeås företag har generellt god tillväxt och lönsamhet, och 1 000 nya arbetstillfällen skapas varje år. Betydelsefulla är Uminova Innovation, BIC Factory och andra inkubatorer, som kommunen lägger mycket resurser på.

Peter Juneblad räknade upp faktorerna bakom ett lokalt näringslivsklimat: Infrastruktur och översiktsplanering, Kompetensförsörjning, Förmågan att samverka, Marknad, tillväxt och attraktivitet, Tillgång till stöd och nätverk samt Kommunal service och attityder till företagande.

8,2 mdkr i skatteintäkter

Mats Andersson, regionchef vid Svenskt Näringsliv, berättade om de mätningar av företagsklimatet i landets 290 kommuner som organisationen har gjort i snart 20 år. Och om anledningen till att de görs: enbart i Umeå sysselsätter det privata näringslivet 32 411 personer och genererar skatteintäkter på 8,2 mdkr, vilket exempelvis motsvarar 58 910 förskoleplatser.

Vid den senaste mätningen hade 70 procent av de 175 svarande företagen i Umeå haft kontakt med kommunala tjänstemän.

– Mycket handlar om tillstånd, upphandling, tillsyn och kontroll samt kontakt med näringslivschef.

Skillnader mellan branscher

En fråga när Sveriges Näringsliv rankar kommunerna är hur företagen sammanfattar det lokala företagsklimatet. Umeå ges 3,2 på en 5-gradig skala.

– Om man gick upp till 4, skulle kommunen röra sig 100 platser uppåt.

Omdömet skiljer sig mellan olika branscher. Information och IT ger en 4, medan bland annat besöksnäring samt handel och transport är långt ifrån nöjda. Mer dialog är Anderssons råd och han har fem rekommendationer till kommunen: Snabbare handläggning, Ökad förståelse, Lägre skatter och avgifter, Bättre dialog med kommunen samt Kompetensförsörjning.

I den senaste mätningen hade Umeå fallit från plats 89 till 185 i landet.

– Min egen analys är att man inte lever upp till förväntningarna. I Sverige i stort upplever företagen att klimatet blivit bättre, men i Umeå att det blivit sämre.

Sätta mål i samverkan

Förändring är möjligt, menar Mats Andersson, som tog Nordmalings klättring på rankingen som exempel.

– Jag frågade kommunstyrelsens ordförande där om hur hon gör. Svaret blev ”Det är ingen raketforskning, jag är ute och träffar människor och bygger förtroende”.

Mats Andersson vill se ett långsiktigt arbete för ett mål, som sätts i samverkan med näringslivet och som är konkret, mätbart och realistiskt. Målet ska vara brett förankrat internt i kommunen och vägledande i kommunens strategiska arbete. Vidare ska målet kommuniceras till hela näringslivet och följas upp.

Kompetensförsörjning

Jonas Nordin, Företagarna Västerbotten, inledde sin del med att konstatera att relativt få av de närvarande är företagare eller politiker.

– En sak vi måste bli bättre på är att träffas.

Nordin pekade ut kompetensförsörjningen som det största tillväxthindret.

– Umeå en kommun som verkligen ökar, men det ser ut som inga nyanlända kommer de närmaste åren. Där har vi ett jätteproblem.

Umeå har väldigt låg arbetslöshet, närmare bestämt 5,2 procent. Andelen företagare är dock enbart 3,7 procent, vilket är näst lägst i Sverige.

Dialog med företagare

Jonas Nordins förklaring är Umeåborna är extremt välutbildade. Här är 38 procent högutbildade, jämfört med 28 procent i riket.

Även Nordin levererade också tips till Umeå kommun. Ett är en påminnelse om att fyra av fem jobbar i små och medelstora företag. Ett annat är entreprenörskap i skolan.

– Det ska ske så tidigt som möjligt, så att man bland annat blir mer medveten om sina förmågor.

Två andra tips är att inte konkurrera med företag samt att ha dialog med företagare.

– Planeringsutskottet träffar ett företagarråd, och det är jättebra.

Attityder och magkänsla

Peter Juneblad tog åter vid och han visade en jämförelse med de största kommunerna i landet. Då kommer Umeå på fjärde plats när det gäller kommunens service till företagen. Även för företagens nettomarginal ligger Umeå högt. Däremot blir det låg ranking utifrån upplevda attityder till företagande från medier, kommunpolitiker, skolan och andra aktörer.

– Områden där Umeå hamnar långt ner i rankingar är främst relaterade till attityder och magkänsla.

Fakta biter dåligt om man vill påverka det.

Kommunens företagslots Karin Björk, som inom kort får sällskap av ännu en lots, presenterade sig. Hon betonade bland annat vikten av att söka tillstånd i så tidigt skede som möjligt.

Att se befintliga företag

Jonas Nordin betonade vikten av att uppmärksamma befintliga företag.

– Det är ganska enkelt att få folk att starta företag. Det är viktigt att ta hand om dem som redan finns och få dem att växla upp. Kanske glömmer vi de företag som inte syns på mycket.

Avslutningsvis gjorde kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg sin analys:

– Det skapas 700 nya företag per år, men kanske vi har tappat tråden när det gäller att jobba med de befintliga företagen. Jag har pratat med Mats om att hitta nya sätt att träffas. På kompetensförsörjningssidan måste vi ha bättre samtal, så att vi inte rycker folk från varandra. Vi måste samarbeta mer och ha en bättre dialog.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag