Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar träd i en skog.

FOTO: Mostphotos

Kraftsamling för skonsammare skogsbruk

Komatsu Forest och hela skogsnäringen utreder tillsammans möjligheten att utveckla en skonsam skogsmaskin. Alla de stora skogsföretagen i Sverige deltar i projektet och bidrar på så sätt i teknikutvecklingen för ett hållbart skogsbruk.

Maskinen ska med lågt marktryck ge mindre markpåverkan i skogen och bättre förarkomfort. Dessutom ska maskinen även ge ökad produktivitet och ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året.

Det första steget i projektet består av en förstudie där man tillsammans skapar en gemensam målbild. Förstudien kommer att bestämma grunden för hur en konceptmaskin kan se ut och när en eventuell serieproduktion kan ske.

– Projektet handlar om att utveckla en ny generation skogsmaskiner för ett mer hållbart och skonsamt skogsbruk. Tillsammans med skogsföretagens gedigna kunskap i hur man bedriver skogsbruk och vårt teknikkunnande ser vi en stor potential i projektet, säger Erik Nilsson, chef för utveckling på Komatsu Forest.

– Klimatförändringarna påverkar möjligheterna att bedriva ett hållbart skogsbruk, eftersom det blir kortare perioder av tjälad mark. Därför är detta ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt. Vi ser möjligheter att med gemensamma krafter bidra till en bättre miljö med mindre markpåverkan, jämnare virkesflöde och en bättre arbetsmiljö för förarna i maskinen, säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef på SCA Skog.

Mer information

Deltagare i projektet är: SCA, Holmen, Sveaskog, Norra Skogsägarna, Södra, Mellanskog, Norrskog, Bergvik Skog, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Komatsu Forest.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag