Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en Umeåbo som tvättar sin cykel intill platsen Cykelstället i Umeå.

Umeå bland de miljöbästa kommunerna

Umeå kommun finns med i toppskiktet i årets kommunrankning av Sveriges miljöbästa kommuner, som genomförs av tidskriften Aktuell Hållbarhet. Umeå har i år klättrat flera placeringar i den årliga rankningen.

Umeå kommun hamnar på plats 9 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges miljöbästa kommuner, vilket är en klar förbättring jämfört med plats 17 i förra årets rankning.

– Det är ett glädjande resultat! Jag ser två anledningar till varför vi har klättrat i årets rankning. För det första har vårt arbete med nya lokala miljömål väckt stort intresse, både internt och externt. För det andra har vi tidigt fått fram en kartläggning av hur våra insatser bidrar till de globala målen, vilket ökar medvetenhet och engagemang för dessa frågor, säger Katharina Radloff, miljöstrateg, Umeå kommun.

Rankningen baseras på en omfattande enkät från Aktuell Hållbarhet, men också enkäter från Boverket, Vattenmyndigheten och Livsmedelsverket. Medverkan i Svenskt Vattens hållbarhetsindex vägs också in i utvärderingen.

Mer information:

Se hela listan med med kommunrankningen.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag