Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en familj som tagit sin lådcykel till en lekpark.

Umeå deltar i upprop till EU för klimatet

Umeå går samman med 210 europeiska städer och signerar ett upprop till EU om att skärpa klimatmålen. Utsläppen ska nå sin topp senast 2020, mer än halveras till 2030 och nå netto noll år 2050.

I uppropet ”Cities call for a more sustainable and equitable European future” uppmanar borgmästare och ledare i städer det Europeiska rådet och medlemsstaterna att intensifiera EU:s klimatåtaganden, visa globalt ledarskap och höja ambitionerna för att snabbare genomföra Parisavtalet.

Fortsätter arbeta kraftfullt

Uppropet sker inom nätverken ICLEI och EUROCITIES, det öppna brevet är signerat av ledare från städer i 21 av EU:s medlemsstater och 7 närliggande länder och det representerar 62 miljoner invånare. Det publiceras i samband med konferensen ”Future of Europe” i Sibiu, Rumänien, torsdag 9 maj 2019.

– Som kommunalråd i Umeå är jag mycket stolt över att signera detta upprop tillsammans med borgmästare från hela Europa. Våra invånare bär på samma oro som invånare i övriga Europa, för sina barn och för deras framtid. Umeå är redo att fortsätta arbeta kraftfullt för klimatet. För det behöver vi stöd från vår regering och från alla nivåer i EU för att säkra att vi uppnår dessa ambitiösa, men helt nödvändiga mål, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Långsiktig strategi och skärpta mål

Uppropet skickas till det europeiska rådet och medlemsstaterna i EU med uppmaningar att ansluta till en långsiktig klimatstrategi och bindande, ambitiösa utsläppsmål:

  • Utveckla en rättvis och inkluderande europeisk långsiktig klimatstrategi som ökar motståndskraften och säkerställer att utsläppen når sin topp senast 2020, mer än halveras år 2030 och når netto noll år 2050.
  • Förbättra senast 2030 EU:s klimat- och energimål och nationellt bestämda insatser för att säkerställa en motståndskraftig, snabb och rättvis energiövergång i linje med ovanstående mål.
  • Anpassa EU:s nästa långsiktiga budget till denna strategi, ta bort fossila bränslesubventioner och lyft klimatåtgärder, så att dessa är prioriterade inom alla finansieringsprogram.

Samtliga punkter i uppropet ligger i linje med Umeå kommuns klimatambitioner och medför inga förändringar i kommunens arbete för klimat och miljö.

Internationell workshop i Umeå

7–8 maj är också representanter från ICLEI och EUROCITIES i Umeå för att delta i en workshopkonferens med temat ”100 % Renewable”, arrangerad av European Green Capital Network och EU-kommissionen, med representanter från tolv städer i Europa.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag