Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en tecknad illustration över olika sätt att resa.

Umeåfamiljer väljer klimatsmart resande

Under hösten 2018 prövade tio familjer att leva utan bil under tre månader. Nu har Umeå kommun och Handelshögskolan i Umeå sammanställt resultaten i en rapport. Slutsatsen är att det är lättare att man kan tro att leva utan bil – och att tiden utan bil har förändrat familjernas syn på sig själva.

Normen är att barnfamiljer har bil, det kunde familjerna ganska snabbt konstatera. Men med en kombination av färdmedel, planering och anpassning av vanorna går det att lösa transporterna mer klimatsmart.

Byter ett färdsätt till flera

Umeå kommun har en lång tradition av att underlätta för hållbart resande, både vad gäller satsningar på cykelvägnätet och kollektivtrafikens turtäthet, men också olika sätt att inspirera och motivera till hållbara beteendeförändringar, bland annat genom tävlingar som Cykelkampen och olika testresenärsprojekt med buss och kollektivtrafik.

– Här har vi vänt på steken. Istället för att föreslå ett färdsätt som cykel eller buss har vi utmanat deltagarna att plocka bort ett färdsätt. Familjerna har helt enkelt fått testa att förändra ett beteende genom att utesluta ett annat och det gör vårt test lite unikt, säger Anna Gemzell, projektledare på Umeå kommun.

Erbjudandet vände sig till personer som har funderat på att minska bilkörningen men som behövde en sista knuff för att genomföra förändringen. Som stöd erbjöds deltagarna en bredd av färdmedel som kan ersätta bilen; elcykel, busskort och tillgång till bilpool och lådcykelpool.

Flera har sålt bilen

Efter testperioden har tre familjer valt att fortsätta leva utan bil, tre familjer överväger att byta till mer miljövänliga bilar och resterande fyra familjer har kvar bilen, men behåller en del nya vanor och beteenden, framför allt relaterade till vardagsresandet.

– Det som är verkligt slående i det här projektet är att familjernas attityder har förändrats när de har fått prova ett nytt beteende, säger Sofia Isberg, forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet, som har genomfört och analyserat intervjuer med deltagarna.

– Genom att utesluta ett vanebeteende som bilen har varit för dem har de upptäckt att de i många situationer kan klara sig utan bil och de har skapat nya vanor och förutsättningar som underlättat för dem att leva ett bilfritt liv. Samtidigt har de blivit motiverade att reducera bilåkandet och det stärker i sin tur de nya vanorna, säger Sofia Isberg.

Stort intresse

När Umeå kommun bjöd in till testet sommaren 2018 var det hela 170 hushåll som anmälde intresse att delta.

– Vi blev överväldigade över det stora intresset, det visar verkligen på vilket engagemang det finns bland Umeåborna att ställa om sin livsstil till att leva mer klimatsmart, säger Anna Gemzell, projektledare, Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag