Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Yaowen Wu, professor i biokemi vid Umeå universitet.

Yaowen Wu, professor i biokemi vid Umeå universitet.

Umeåprofessor får prestigefyllt pris

Yaowen Wu, professor i biokemi vid Umeå universitet, tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi 2019. Yaowen Wus forskning handlar om att undersöka biologiska processer med kemiska verktyg. Priset är 5,1 miljoner kronor i anslag, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor.

Enligt prismotiveringen får Yaowen Wu Göran Gustafssonpriset ”för sina innovativa molekylära studier av intracellulär transport och autofagi”. För att förstå livets mekanismer är förmågan att visualisera och störa biologiska processer viktig.

Yaowen Wu har utvecklat helt nya kemiska verktyg. Med hjälp av dessa har han sedan studerat mekanismerna kring membrantransport och autofagi, som är en process för nedbrytning och återvinning av cellens utslitna beståndsdelar.

Diagnos och behandling

Så kallade autofagosomer samlar upp det skräp som bildas när olika komponenter som proteiner och organeller i levande celler skadas. ”Skräpet” bryts sedan ned och återvinns. När det uppkommer störningar i denna process kan det bidra till sjukdomar som cancer, Parkinson, Alzheimers och infektion. Ett mål är därför att förstå varför störningarna uppkommer och hitta möjligheter att påverka dem.

– Jag kommer att vidareutveckla de kemiska och kemo-optogenetiska verktyg som gör det möjligt att manipulera processer i cellen med allt större precision. Förhoppningen är att detta ska leda till nya upptäckter av biologiska mekanismer och nya strategier för diagnostik och behandling, säger Yaowen Wu.

Om Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen är ett av Sveriges mest eftertraktade priser för yngre forskare. Priserna har delats ut sedan 1991 och tillkom efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning förvaltar i dag ett kapital om cirka en miljard kronor. I år höjdes anslagen med tre miljoner kronor och fem forskare får dela på nästan 27 miljoner kronor.

Förutom Yaowen Wu är årets pristagare Petter Bränden, KTH i Stockholm, matematik, Anders Johansson, Lunds universitet, fysik, Björn Högberg, Karolinska Institutet, kemi, och Kristian Pietras, Lunds universitet, medicin.

Mer information:

Läs mer om Yaowen Wus forskning, eller se en film om Yaowen Wus forskning.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag