Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar deltagare vid ett rundabordssamtal i Bryssel.

Umeå kommun deltog nyligen i ett rundabordssamtal i Bryssel om jämställdhet.

Umeås jämställdhetsarbete ger eko i världen

Umeå var en av 30 ”deserving cities”, alltså städer som fick en hedersutmärkelse, när det kinesiska jämställdhetspriset Guangzhou Award 2018 delades ut. Umeås arbete uppmärksammas också i en europeisk rapport.

Bakom rapporten ligger Urbact, som är ett program för utbyte och lärande inom hållbar stadsutveckling i Europa. Här nämns ”The gendered landscape”, de guidade bussturer som Umeå kommun erbjuder sedan 2009 för att på ett innovativt sätt visa hur arbetet med jämställdhet tar form i en stad.

Rapporten tar också upp jämställda träningstider på idrottsanläggningar, mätningar av könsrepresentation vid kulturella arrangemang samt att kommunen snöröjer cykelbanorna före gatorna utifrån att data pekat på att kvinnor mest sannolikt är de första som använder gatorna på morgonen, ofta på cykel.

Långsiktighet och tidig integrering

Rapporten var grunden för ett runda-bordssamtal nyligen, som Corina Cretu, kommissionär för regional politik, bjudit in till. På plats från Umeå kommun var kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark och jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson.

Vad kan då andra städer lära av Umeå?

– Först och främst är det långsiktighet. I år firar kommunen 30 års aktivt arbete med jämställdhet – som har gett resultat! Det är ingen ”quick fix”, utan det krävs ett långsiktigt och aktivt arbete, säger Linda Gustafsson.

– För det andra skapar varje nytt projekt en förståelse för hur det påverkar kvinnor, män, pojkar och tjejer i Umeå. Vi frågar: vems problem ska vi lösa med detta? Vi använder data om olika effekter på kvinnor och män och integrerar dem från början i alla nya initiativ och tjänster.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag