Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen

Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.

-Projektet ska förstärka och utöka samarbete mellan regionens små och medelstora företag med fokus på besöksnäring så att vi i regionen kan erbjuda gränsöverskridande och för just vårt område unika produktpaket. Konkreta åtgärder är att dessa exportmogna företag i hela regionen tillsammans med destinationsbolagen jobbar med gemensam produktutveckling. Projektet möjliggör att produktpaketen lyfts fram i större sammanhang vid både internationella och nationella resemässor, workshops och även digitalt, berättar projektledare Marianne Sjöström, Kvarkenrådet.

Det huvudsakliga målet är att genom att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Destination Kvarken ska därmed öka antalet besökare på ett område som omfattar på förhand utvalda besöksmål på följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten Destinationsutveckling, Etelä-Pohjanmaan Matkailu, Visit Kokkola, Visit Jakobstad Region samt Visit Kristinestad. Vidare ska det mediala intresset för destinationen väckas för att få större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader. Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värdegrunder i projektet.

-Destination Kvarken omsätter direkta lärdomar som tidigare gränsöverskridande projekt har indikerat, bl.a. att ett större område, där två länder ingår i samma resa gör destinationen attraktivare för researrangörer och slutkund, fortsätter Sjöström.

-Kommunikationerna och speciellt färjeförbindelsen Wasaline över Kvarken ger goda möjligheter till både internationell och nationell konkurrenskraft. I Kvarkenregionen har vi en outnyttjad potential; researrangörerna ser vår region speciellt intressant eftersom långväga gäster gärna besöker två länder när de besöker Norden, tillägger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Projektet ska bidra till att tillväxt skapas, inte bara genom internationalisering, utan också med ett riktat fokus på digitalisering, forskning och utveckling och de utvecklingsmöjligheter som detta erbjuder när det gäller att förbättra konkurrenskraften för besöksnäringen i regionen. Denna kompetens kommer Hanken Svenska handelshögskolan att bidra med i projektet.

 

Mer information:

Läs mer om Destination kvarkens webbplats, eller kontakta:

Marianne Sjöström Projektledare Kvarkenrådet +358 40 678 8375

Mathias Lindström
direktör
Kvarkenrådet
+358 50 918 6462

 

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag