Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Öppna data ska göra nytta och skapa dialog

Söker du information om vilka detaljplaner som är på gång i kommunen? Vill du veta hur trädet du tänker plantera klarar sig i Umeå? Har du funderat på när det egentligen är varmast i vattnet på din favoritbadplats? Ja, då är Öppna data-portalen för dig!

Tanken är att portalen ska vara användbar för utvecklare att hämta hem data från, men också för medborgare som är intresserade av stadens utveckling eller samhället i stort. I portalen går det att utforska och använda datamängderna med hjälp av kartor och diagram. Här finns också förklaringar, både som text och filmklipp, om hur du kan utforska all data.

– Min förhoppning är att opendata.umea.se blir en naturlig källa att hämta information ifrån. Är du till exempel nyfiken på om det finns en radonmätning, som kommunen känner till, gjord på ditt hus? In och kika, uppmanar Maria Söderlind, projektledare för Öppna data och verksamhetsutvecklare vid IT-funktionen, Umeå kommun.

I portalen kan du bland annat hitta information på en karta om vilka områden som har pågående detaljplaner tillsammans med en länk för mer information. Du kan se vilka träd Umeå kommun har planterat och var i staden de finns, så att du sedan kan gå och titta på träden. Det finns även data sedan kommunen mätte badvattentemperaturen under en period sommaren 2019. Data från dessa mätningar finns publicerade på plattformen och datamängden visar för några av badplatserna hur vattentemperaturen ändrades under dygnets timmar.

Men, vilka badplatser finns det egentligen i Umeå? Och ligger någon av dem i närheten av en vandringsled? Ja, svaret på detta går att hitta på webbportalen opendata.umea.se. Och var stannar biblioteksbussen? Även det svaret hittar du i portalen.

På opendata.umea.se kan du även hitta energiförbrukning för olika områden i Umeå. Resultat från livsmedelskontroller i Umeå kommun är också på väg att publiceras.

– Vi kommer att lägga till fler och fler datamängder allt eftersom, men vi vill gärna att de som går in på webbportalen och tycker att det saknas data hör av sig, säger Maria Söderlind.

På portalen finns det kontaktvägar, dels för varje publicerad datamängd, men också för generella frågor och önskemål.

Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda datat i sitt arbete, som grund för beslut men också för att kunna delta i och bidra till stadens utveckling.

Målet är att stimulera till fler digitala klimatsmarta lösningar men också att underlätta planering och ge möjlighet att följa utvecklingen mot en hållbar stad.

Bakgrund

Ett av samarbetsprojekten i RUGGEDISED är Öppna data, en digital lösning för alla som bor och verkar i den ”smarta staden”. Data om Umeå visualiseras via en webbportal, där alla som är intresserade kan följa utvecklingen mot ett grönare Umeå.

RUGGEDISED är ett stort samarbetsprojekt, medfinansierat av EU:s Horizon 2020. I Umeå samarbetar EU-projektet med flera partners runt om i Europa, men särskilt med partnerstäderna Rotterdam och Glasgow, för att utveckla en ”Smart City”. Några kännetecken för en smart stad är att den är digital och energieffektiv. De olika tekniska systemen måste kopplas samman och interagera med varandra, men även stadens företag, organisationer och människor behöver interagera och samverka.

Umeå kommun, Akademiska Hus, Region Västerbotten, RISE, Umeå Energi, Umeå universitet, och Upab samarbetar för att utveckla Universitetsstaden till ett livskraftigt och hållbart stadsdelsområde, en smart stad. Lösningarna som utvecklats i RUGGEDISED, kan sedan spridas vidare till andra delar av Umeå.

Umeå växer och fortsätter att växa med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet med RUGGEDISED är att minska stadens CO₂-utsläpp genom lägre energianvändning och hållbara transporter. Genom att utveckla smarta affärsmodeller och arbetsmetoder kan Universitetsstaden och Umeå fortsätta vara innovativa när den hållbara staden utvecklas. Ambitionen är också att andra städer i Sverige och Europa ska lära av och använda det som görs i Umeå, så att fler städer blir hållbara ”Smart Cities”.

Mer information:

www.greenumea.se/ruggedised

www.ruggedised.eu

www.ruggedised.eu/cities/umeaa

Maria Söderlind
verksamhetsutvecklare/projektledare
IT-funktionen
Umeå kommun
+46 (0)90-16 32 50
+46 (0)73-034 03 43
maria.soderlind@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag