Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Stadskärnan i Umeå står sig stark

Omsättningen för Umeå stadskärna 2017, landade på i 3,5 Mdr. En siffra som är något lägre än för motsvarande period 2016, men ändå är att betrakta som mycket stark med tanke på den tillväxt som vi haft sedan 2012, då omsättningen var 3 Mdr. I förhållande till de talen så är ett tapp på 4 mkr (-0,1%) för 2017 marginell.

Hotellnäringen ökade med 12,5% under 2016/2017 och har sedan 2010 en tillväxt på hela 65,8%. Ett trendbrott skedde däremot inom restaurangnäringen som efter sex år med starka siffror tappade 0,7% i omsättning. Även dagligvaror och sällanköpsvaror tappade marginellt vid den senaste mätningen.

Den nationella rapporten visar att 45 av 62 stadskärnor har haft en positiv tillväxt under året. Den allmänna trenden är att stadskärnorna blir tätare, att handel och service ökar till följd av ökad efterfrågan och att antalet arbetstillfällen i våra stadsdelar blir fler. Allra starkast är utvecklingen i större och medelstora städer.

- Vi skall komma ihåg att Umeå har en stark befolkningstillväxt och stora investeringar har gjorts och kommer försätta göras i stadskärnan. Alla stadskärnor har utmaningar och för Umeå har etableringen på Söderslätt bara varit till godo för city. Att strukturomvandlingen i stadskärnan varit tuff är inget att sticka under stolen med, men den var nödvändig och jag kan konstatera att handeln står sig stark till trots, säger Karl-Erik Jonsson, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord.

Den generella utvecklingen är också att sällanköpsvaruhandelns tillväxt i allt större grad har flyttat från den fysiska till den digitala butiken. En minskad omsättning på 0,9 procent visar att Umeå inte är något undantag.

- Att E-handeln växer med 15–16 procent per år och 66 procent av svenskarna handlar på nätet varje månad, sätter givetvis sina spår för den fysiska handeln, fortsätter Karl-Erik.

Rapporten Cityklimatet tar fasta på dagligvaror, sällanköpsvaror, hotell- och restaurangnäringen samt så kallad annan service, exempelvis kroppsvård och konsumtion av kultur.

Mer information:

För mer information om rapporten, kontakta:

Karl-Erik Jonsson
näringspolitisktansvarig
Fastighetsägarna Mittnord
070-628 22 09

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag