Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeåregionen och Arbetsförmedlingen kraftsamlar

Umeåregionens kommuner kraftsamlar tillsammans med Arbetsförmedlingen i de två länen för att genom fördjupad samverkan säkerställa en välfungerande arbetsmarknadsregion.

Umeåregionrådet beslutade den 17 maj att anta en övergripande samverkansöverenskommelse mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Den antas också lokalt i respektive kommun.

- Med överenskommelsen förbinder vi oss att samverka för att kunna möta regionens och kommunernas kompetensförsörjning, något som är avgörande för att vi ska fortsätta säkra gemensam regional tillväxt säger Hans Lindberg (s) ordförande i Umeåregionens regionråd och Umeå kommuns kommunstyrelseordförande.

- Arbetsförmedlingen i två angränsande län, kan nu samverka gemensamt med kommunerna. Umeåregionen är en så starkt växande arbetsmarknadsregion med stora behov. Nu kan vi aktivt rikta våra gemensamma resurser på ett avgörande sätt, understryker Carola Larsson och Anders Hahlin, chefer för Arbetsförmedlingen i regionen.

- Nu kan vi konkretisera våra insatser så att det ger effekt för det lokala näringslivet, vilket är oerhört viktigt säger Anna-Britta Åkerlind (c), andre vice ordförande, kommunstyrelsen Örnsköldsviks kommun.

Umeåregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här samarbetar de sju kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors, för att främja näringsliv och tillväxt och för bra livsvillkor och samhällsservice.

Mer information:

kontakta:

Magnus Haglund
Kommundirektör Örnsköldsvik och Umeåregionens kommunchefsgrupps ordförande

Hans Lindberg
Kommunstyrelsens ordförande, Umeå,
Umeåregionens regionrådsordförande

 

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag