Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Om webbplatsen

Webbplatsen umea.se är en startsida för information och tjänster för platsen Umeå och inte enbart för organisationen Umeå kommun. Kommunal information hittar du under ingången Umeå kommun.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för moderna standarder, till exempel nyare versioner av:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Netscape
  • Opera 
  • Safari

Äldre webbläsare visar samma innehåll, men kan visa webbsidesdesignen annorlunda.

Nödvändiga program

För att kunna ta del av viss information på webbplatsen, till exempel protokoll, behöver du ha en pdf-läsare installerat på din dator. Det finns flera olika typer av pdf-läsare, här finns länkar till några av de vanligaste:

Adobe Reader

www.pdfreaders.org

Cookies på www.umea.se

På vår webbplats används vi så kallade session-cookies. Cookiefunktionen används endast för den del av webbplatsen som kräver inloggning. En användare som inte loggar in behöver inte ha cookies påslagna i sin webbläsare. Ingen personlig information om besökaren sparas via cookies.

Läs mer om cookies

Tillgänglighet

Umea.se ska vara tillgänglig för alla. Webbplatsen ska huvudsakligen följa de nationella riktlinjer för webbplatser i offentlig sektor.

Lagar och riktlinjer

Innehållet på kommunens hemsidor ska följa gällande lagar och förordningar som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen (PuL), lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen. Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen ska ske i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på umea.se är upphovsrättsligt skyddad. Du får dock citera och vidareförmedla texter om du anger källan.

Frågor om www.umea.se

Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter kan mejlas till kommunikation@umea.se

Rättighet på bilder

Webbplatsen innehåller bilder och illustrationer som är upphovsrättsligt skyddade och de får inte användas utan tillstånd av Umeå kommun eller fotografen. Vi har fria bilder som får användas i vår bilddatabas.

Är du intresserad av en speciell bild som kan vara skyddad? Ta då kontakt med de personer som står som kontakt på sidan med bilden.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag