Startsida Umeå kommun
Lantmäteri

Vi ansvarar för kommunens grundläggande landskapsinformation och fastighetsdata, IT/GIS. Vi är också kommunal Lantmäterimyndighet (KLM) i Umeå kommun. Vi utför även olika tekniska arbeten som service till byggnadsnämnden. Vi svarar även för en omfattande fastighetsrättslig service åt såväl andra förvaltningar som till allmänheten.

Lantmäteris ansvarar för

 • grundläggande geografisk information inom kommunen
 • namn och adressättning inkl lägenhetsregister
 • framställning av kartprodukter
 • samordning, support, analyser och produkter avseende GIS inom kommunen
 • registrering och arkivhållning avseende byggnads-, lägenhets- och adressregister samt flygfoton
 • fastighetsbildning inom kommunens fastighetsbildningsområde
 • fastighetsrättslig service och rådgivning
 • fastighetsrättsliga uppdrag
 • mätningstekniska arbeten och uppdrag
 • arkiv och ajourhållning av fastighetsregister och registerkarta
 • upprättande av grundkartor och fastighetsförteckningar
 • kommunens stomnät i plan och höjd.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Kontakt:

Funktion

Namn

Telefon

Adressuppgifter

Anna Helmersson

090-16 13 26

Arkiv

Stefan Andersson

090-16 14 01

Fastighetsbildning

Expedition

090-16 13 28

Fastighetsregister

Expedition

090-16 13 28

GIS-analyser och visualiseringar

Annika Deschamps

090-16 13 02

Kartdata

Anders Lidman

090-16 14 05

Lägenhetsregister

Anna Helmersson

090-16 13 26

Mätningstekniska uppdrag

Kerstin Östberg

090-16 13 18

Namnsättning

Anders Lidman

090-16 14 05

Stomnät

Kerstin Östberg

090-16 13 18

Aktuellt


Kontakt

Lantmäteri
090-16 13 00 (expedition)
lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten
090-16 13 28 (expedition)
lantmaterimyndigheten@umea.se

Besöksadress:

Stadshuset
Skolgatan 31 A

Mer information

Kartor, geografisk information och GIS

Fastighetsfrågor, lantmäteri

Kvalitetsdeklaration, Lantmäteri (pdf)

Kvalitetsdeklaration, Lantmäterimyndigheten (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.