Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Vill du berätta om Umeå?

Ska du presentera Umeå för inresta kollegor från en annan stad, eller kanske för dina internationella kunder?

Du är välkommen att använda dessa presentationer av Umeå in sin helhet, eller genom att välja ut de bilder i presentationen som du vill använda. Presentationen finns tillgänglig på svenska, engelska och finska. Den är i PowerPoint-format, som finns tillgänglig i widescreenformat (16:9) och i det äldre standardformatet (4:3).

Presentationer av Umeå på svenska

widescreenformat (16:9)

standardformat (4:3)

Presentationer av Umeå på engelska

widescreenformat (16:9)

standardformat (4:3)

Presentationer av Umeå på finska

widescreenformat (16:9)

standardformat (4:3)

Visar exempelbild från presentationen.

Tycker du att någon viktig aspekt av Umeå saknas?

Du är varmt välkommen att kontakta oss för kompletteringsförslag till presentationen.

Kontakt:

Anna Olofsson
marknadschef
anna.olofsson@umea.se

Nils Håkansson
marknadsassistent
nils.hakansson@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag