Startsida Umeå kommun

Bryggor och båthus

En mindre brygga kräver inte bygglov. Däremot krävs i regel strandskyddsdispens och/eller en anmälan om vattenverksamhet till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. För en större brygga, mer ordnad som en småbåtshamn, måste du söka bygglov. Läs mer om vad som krävs och hur du ansöker på följande sidor.

Kaj, småbåtshamn eller brygga

Båthus

Mer information finns under Vattenverksamhet och Anmälningspliktig vattenverksamhet.

Pir

Vill du bygga en pir inom ett område med detaljplan krävs marklov och som regel alltid en strandskyddsdispens. Utanför område med detaljplan krävs att en anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus