Startsida Umeå kommun

Friggebod, Attefallshus

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får utföra vissa enklare åtgärder och byggprojekt utan bygglov, så kallade friggebodar och attefallsåtgärder. Dessa åtgärder kan däremot kräva att du gör en anmälan och att du får ett startbesked innan du börjar bygga. För att åtgärderna ska få utföras utan bygglov ska vissa kriterier vara uppfyllda.

Friggebod

En fristående komplementbyggnad på max 15 m2 byggnadsarea till ett en- eller tvåbostadhus. Friggeboden kräver varken anmälan eller bygglov men måste uppfylla vissa kriterier. Läs mer om reglerna för friggebodar.

Attefallsåtgärder

Attefallskomplementbyggnad: En komplementbyggnad på max 30 m2 byggnadsarea till ett en-eller tvåbostadhus. Attefallskomplementbyggnaden kräver en anmälan till byggnadsnämnden och måste uppfylla vissa kriterier.

Attefallskomplementbostadshus: En fristående komplementbostad på max 30 m2 byggnadsarea till ett en- eller tvåbostadshus. Attefallskomplementbostadshuset kräver en anmälan till byggnadsnämnden och måste uppfylla vissa kriterier.

Attefallstillbyggnad: En tillbyggnad på max 15 m2 bruttoarea på ett enbostadshus. Attefallstillbyggnaden kräver en anmälan till byggnadsnämnden och måste uppfylla vissa kriterier.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus