Startsida Umeå kommun

Olovligt byggande, ovårdad tomt, tillsyn

Om du bryter mot något i plan- och bygglagen, plan- och byggförordning, föreskrift eller beslut kan byggnadsnämnden ingripa, förelägga eller ta ut sanktionsavgifter.

Exakt vilka påföljder som kan bli aktuella beror på överträdelsen och finns att läsa mer om i 11 kapitlet i plan- och bygglagen eller på Boverkets webbplats.

Byggnadsnämndens tillsynsområden är

  • Olovligt byggande
  • Ovårdad tomt
  • Bristande underhåll av en byggnad
  • Obligatorisk ventilationskontroll
  • Hissar och motordrivna anordningar
  • Lekplatser
  • Taksäkerhet
  • Enkelt avhjälpta hinder


Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det på följande blankett.

Mejlar du in blanketten kan du inte vara anonym utan vi registrerar då mejladress och eventeullt namn.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus