Startsida Umeå kommun

Riva

Ska du riva en byggnad eller del av en byggnad kan det krävas ett rivningslov eller en anmälan beroende på vart byggnader befinner sig. För att se om byggnaden befinner sig inom eller utom detaljplan kan du titta på detaljplanekartan.

Tänk på: Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om rivningslov separat. Då kan rivningen hanteras tillsammans med ditt bygglov.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus