Startsida Umeå kommun

Avgifter för finutstakning och inmätning i efterhand

Avgift för finutstakning

Avgifterna för finutstakning är per byggnad eller tillbyggnad och areaintervallen är byggnadsarea per byggnad eller tillbyggnad.

Har byggnaden oregelbunden form kan det tillkomma en tilläggsavgift för extra punkter (hushörn) och då 460 kr per punkt.

Vi reserverar oss för eventuella räknefel eller andra faktorer som kan påverka kostnaden.

För ärenden inlämnade från 2020-01-01 tillkommer 25% moms.

Areaintervall/byggnad (byggnadsarea)

Avgift/byggnad

0 - 50 m²

2 350 kr

51 - 100 m²

4 700 kr

101 - 200 m²

7 050kr

201 - 500 m²

9 400 kr

501 - 1 000 m²

11 750 kr

1001 - 2 000 m²

14 100 kr

2001 - 3 000 m²

16 450 kr

3001 - 5 000 m²

18 800 kr

Avgift för inmätning i efterhand

Avgifterna för inmätning i efterhand är per byggnad eller tillbyggnad och areaintervallen är byggnadsarea per byggnad eller tillbyggnad.

Vi reserverar oss för eventuella räknefel eller andra faktorer som kan påverka kostnaden.

För ärenden inlämnade från 2020-01-01 tillkommer 25% moms.

Areaintervall/byggnad (byggnadsarea)

Avgift/byggnad

0 - 50 m²

1 410 kr

51 - 100 m²

2 820 kr

101 - 200 m²

4 230 kr

201 - 500 m²

5 640 kr

501 - 1 000 m²

7 050kr

1001 - 2 000 m²

8 460 kr

2001 - 3 000 m²

9 870 kr

3001 - 5 000 m²

13 160 kr

Avgift för finutstakning i egen regi

För finutstakning i egen regi tas en administrativ avgift ut. Avgiften är 1 000 kr med ett tillägg på 500 kr per byggnad som sätts ut i egen regi.

Exempelvis: ett enbostadshus och ett garage ska sättas ut i egen regi så blir avgiften

1 000 kr + 2 x 500 kr = 2 000 kr

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus