Startsida Umeå kommun

Utförande av utstakning   

Sökande/byggherren ska tillhandahålla profilvirke, se skiss nedan, och vara med vid utstakningen. Det rekommenderas att man gör en markavtäckning där byggnaden ska stå före utstakningen påbörjas.

Utförande utsättning
Utstakning sker utifrån den situationsplan som är beviljad med bygglovet. Ingen annan handling gäller. Inga ändringar i den beviljade situationsplanen får göras på plats med utsättare från kommunen, utan måste alltid tas först med ansvarig bygglovshandläggare. Vid utstakningen är det byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som märks ut. Inte grunden.

Ett hörn på blivande byggnad sätts ut. Till det behövs 7-8 stolpar/pålar ca 45x45x1100mm, samt 4 stycken profilbrädor ca 25x75x1500mm.

Utsättning av ett hushörn

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus