Startsida Umeå kommun

Altan

En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 0,5 meter från den ursprungliga marken inom område som omfattas av en detaljplan. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Tänk på att ett tak ovanför en altan behöver bygglov om det inte är ett bygglovsbefriat skärmtak. Läs mer under Altan, uteplats och skärmtak.

För övrigt vill vi på Bygglovskontoret också ge alla rådet som planerar och bygger altan att förutom begränsningarna ovan också visa extra hänsyn till sina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och upplevs negativt.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv