Startsida Umeå kommun

Anmälan

Vissa åtgärder behöver inte bygglov men kan kräva en anmälan och att du fått ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas.

Inre ändringar som är anmälningspliktiga

  • Väsentlig ändring av planlösning
  • Ändring eller ny installation av ventilationssystem
  • Ändring eller ny installation av vatten och/eller avlopp
  • Väsentlig ändring av brandskydd
  • Väsentlig ändring av bärande konstruktion
  • Installation eller ändring av en eldstad/rökkanal

Läs mer under Inre ändringar

Läs mer under Eldstad/kamin

Bygglovsbefriade byggnader som är anmälningspliktiga

  • Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m² BYA
  • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med max 15 m² BTA
  • Inredning av ny separat bostad i ett enbostadshus

Läs mer under Attefallsbyggnad max 25

Läs mer under Attefallstillbyggnad max 15

Anmälningar till andra myndigheter

Du kan även behöva anmäla ditt projekt till andra myndigheter. Vill du ta reda på vilka som kan vara aktuella vänligen kontakta vår Företagslots.

Kontakt

Träffa oss i Väven under våren

Under ett antal tisdagar klockan 10–13 är du välkommen med dina bygglovsfrågor till Kommunhörnan i Väven. Vi finns på plats följande tisdagar 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 (jämna veckor).

Ingen bokad tid behövs, välkommen!

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv