Startsida Umeå kommun

Arbetsplatsbesök

I vissa större byggprojekt, generellt nybyggnad av enbostadshus och större projekt, kommer byggnadsnämnden att göra minst ett så kallat arbetsplatsbesök.

Arbetsplatsbesöket sker efter det att startbesked har givits och byggnadsarbetena har pågått ett tag.

Syftet med arbetsplatsbesöket är att byggnadsnämnden ska få en uppfattning av hur bygget går och stämma av hur kontrollerna går och om fastslagen kontrollplan följs.

På arbetsplatsbesöket ska byggherren och kontrollansvarig närvara.

Kontakt

Träffa oss i Väven under våren

Under ett antal tisdagar klockan 10–13 är du välkommen med dina bygglovsfrågor till Kommunhörnan i Väven. Vi finns på plats följande tisdagar 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 (jämna veckor).

Ingen bokad tid behövs, välkommen!

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv