Startsida Umeå kommun

Fasadändring

Åtgärder som utförs inom detaljplan och som påverkar byggnadens yttre (fasadändringar) avsevärt kräver alltid bygglov. Det kan till exempel vara att:

 • ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, t ex genom att ta bort/ändra indelning, storlek, placering, materialbyte, hängning (ändra från sidohängda till vippfönster).
 • sätta upp balkonger eller ändra befintliga
 • bygga takkupor eller altaner
 • tilläggsisolera fasaden
 • byta fasadmaterial eller takmaterial
 • komplettera/ändra byggnadens yttre med nya detaljer t ex: parabolantenn, värmeväxlare/ventilationsaggregat, rök-/ventilationskanal, markiskåpor, jalusier, solceller

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla varsamhetsbestämmelser, till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver bygglov.

Kontakta kundtjänst om du är osäker om vad som gäller för den specifika fastighet ändringen avser.

Småhus

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att byta färg på fasaden eller byta takfärg om åtgärden inte regleras i detaljplanen, inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Under "Processen" kan du läsa mer om när det krävs bygglov.

Handlingar vid ansökan om fasadändring

Fasadändring ansöker du via Bygglovs självservice eller en ansökningsblankett. Du måste också bifoga/lämna in en redovisning av hur fasaden förändras. Redovisning av fasadändringen görs lämpligast på en fasadritning där förändringen ritas in.

Följande uppgifter ska redovisas vid en fasadändring:

 • Förändringen, t.ex. nytt fönster, nytt takmaterial, solceller
 • Relationsritning alt foton
 • Annan övrig information, t.ex. foton, produktinformation

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om fasadändring är:

 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Relationsritning alt foton