Startsida Umeå kommun

Inglasning av balkong/uterum

Inglasning av balkong

En inglasning av balkong ses som en tillbyggnad då det är en åtgärd som ökar byggnadens volym. På vissa hus kan det vara olämpligt att glasa in befintliga balkonger med hänsyn till byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde.

Profillösa inglasningar är alltid lättare att anpassa till en befintlig byggnad.

Bor du i ett radhus/flerbostadshus kan det hända att din bostadsrättsförening eller hyresgästförening har egna riktlinjer om hur en inglasad balkong ska se ut för att skapa en enhetlig miljö. Även om du följer föreningens riktlinjer krävs det en ansökan om bygglov och då är det bra om du skickar med föreningens riktlinjer tillsammans med dina ritningar. 

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.

Inglasning av uterum

Ett inglasat uterum eller en inglasning av en befintlig altan ses som en tillbyggnad då det är en åtgärd som ökar byggnadens volym. På vissa hus kan det vara olämpligt att göra inglasade uterum eller glasa in befintliga altaner med hänsyn till byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde.

Ett fristående uterum behöver inte bygglov om det följer reglerna för friggebodar eller om de följer reglerna för en attefallsbyggnad max 25 kvm då det enbart är en anmälningspliktig åtgärd.

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen

Attefallstillbyggnad max 15 kvm

Om balkongen eller uteplatsen som ska glasas in är högst 15 kvm och tillhör ett en- eller tvåbostadshus kan det räknas som en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter, som är en lovbefriad åtgärd under vissa förutsättningar. Däremot krävs det en anmälan.

Exempel på ritningar

I exempelritningarna för tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus kan du se hur ritningarna ska se ut och vilken information de ska innehålla när du ska söka bygglov för tillbyggnad enbostadshus/fritidshus med inglasat uterum i kommunen.
Se exempelritningar för mer information.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om inglasning av balkong eller uterum är:

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Relationsritning alt foton (inglasade balkonger)
  • Annan övrig information, t.ex. foton, produktinformation