Startsida Umeå kommun

Tillbyggnad

En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym och en sådan åtgärd kräver bygglov. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en Attefallstillbyggnad max 15 och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig.

En tillbyggnad kan vara av varierande storlek och utformning; t.ex. kan tillbyggnaden vara ett inglasat uterum, tillbyggnad av bostadsdel, tillbyggnad av skärmtak och tillbyggnad av industrilokal.  

Bor du i ett radhus/flerbostadshus kan det hända att din bostadsrättsförening eller hyresgästförening har egna riktlinjer om hur en tillbyggnads storlek och utformning ska se ut för att skapa en enhetlig miljö. Även om du följer föreningens riktlinjer krävs det en ansökan om bygglov och då är det bra om du skickar med föreningens riktlinjer tillsammans med dina ritningar. 

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.

Exempel på ritningar

I exempelritningarna för tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus kan du se hur ritningarna ska se ut och vilken information de ska innehålla när du ska söka bygglov för tillbyggnad enbostadshus eller fritidshus i kommunen.
Se exempelritningar för mer information.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om tillbyggnad är:

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Relationsritning
  • Annan övrig information, t.ex. foton, produktinformation