Startsida Umeå kommun

Vad får du bygga

Nedan följer några exemepel på planer och bestämmelser som styr vad och hur du får bygga.

Detaljplan eller områdesbestämmelse

I kommunen finns flera hundra olika detaljplaner och områdesbestämmelser. I dessa finns det bestämmelser som bland annat reglerar hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad du har.

Titta i webbkartan över gällande och pågående detaljplaner för att se vad som gäller för din fastighet.

Kulturskydd

I Umeå finns det många byggnader som är utpekade eller skyddade ur ett kulturhistoriskt värdefullt perspektiv. Om ditt tänkta projekt rör en befintlig byggnad bör du kolla upp ifall din byggnad är särskilt värdefull då det kan komma att påverka dina byggnadsplaner.

Umeå kommun har tagit fram "Byggnadsordningar" för några av Umeås stadsdelar. I dessa skrifter är vissa kvarter och byggnader särskilt utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Det finns även beskrivet vilka förhållningssätt som gäller.

Strandskydd

Om din tomt ligger inom strandskyddat område krävs det förutom ett bygglov även en strandskyddsdipens. Det område som omfattas av strandskyddet är som regel 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut över vattnet. Läs mer om strandskydd.