Startsida Umeå kommun

Marklov

Om du ska gräva eller fylla så att markens höjd ändras mycket kan du behöva ansöka om marklov. Du kan även behöva ansöka om marklov för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet om sådan bestämmelse finns i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Åtgärder som försämrar genomsläpplighet är exempelvis att anlägga en parkering eller asfaltera en yta som tidigare varit grus eller grönyta.

Tänk på: Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Då kan marklovet hanteras tillsammans med ditt bygglov.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Här beställer du ritningar och andra handlingar från arkivet