Startsida Umeå kommun

Livsmedel och hälsoskydd

Här hittar du information om kommunens kontroll över livsmedelshantering och tillsyn av hälsoskydd i Umeå.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus