Startsida Umeå kommun
Lek i Broparken

Lek i Broparken

Året runt i parkerna

Grönskan i Umeå, "Björkarnas stad", är en viktig del av stadens själ. Parkerna, stadsträden, vattnet och skogen i stadens närhet är nödvändiga för såväl det sociala livet i staden som för stadens biologiska mångfald och kulturella identitet.

Parkerna vintertid

På vintern kan du använda vissa parker som promenadstråk eller pulkabacke. En del av lekutrustningen går också bra att använda vintertid, t ex i Broparken.

Platser för avkoppling och lek

I grönskan finns platser för avkoppling och eftertanke men också för lek, spel och motion. Flera av Umeås populära parker har byggts om och det har anläggs nya. I dag har vi ett stort och varierat utbud i våra parker.

Välkommen att besöka våra parker!

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus