Startsida Umeå kommun

Kartor

Parkkartan

Parkkartan visar de grönytor som Umeå kommun ansvarar för. Du kan titta på parkområden och dess innehåll, träd, buskar, typ av underlag och så vidare. Du hittar även lekparker, papperskorgar och hundrastkärl. Klicka här för att komma till parkkartan.

Sökbar karta

Klicka här för att komma till en sökbar karta över Umeå.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus