Startsida Umeå kommun
Rådhusparken

Rådhusparken

Parker och grönområden

De centralt belägna parkerna är lummiga oaser i den intensiva stadsmiljön. Här finns rikligt med stora träd, praktfulla sommarblommor, vattenarrangemang med mera som gör dem väl värda ett besök, en picknick, en stunds vila eller bara en lugn promenad.

Umeås mest centrala parker är Broparken, Rådhusparken, Döbelns park, Vänortsparken och Strandpromenaden.

Titta på karta över parker och lekparker

Förändrad skötsel av grönytor

Under 2020 lägger Umeå kommun om skötseln på vissa gräsytor runt om i Umeå, Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors. Åtgärden innebär lägre kostnader, minskade koldioxidutsläpp då ytorna kommer slås färre gånger per säsong. Fler växtarter ges på detta sätt också möjlighet att blomma och öka pollen- och nektartillgången för insekter.

Ytor som berörs är i första hand är:

  • Stråk som inte är avsedda för fri rörelse och spontan lek
  • Ytor som lutar kraftigt eller fuktiga områden som är svåra att klippa traditionellt
  • Ytor som ligger nära vägar
  • Ytor som har lågt näringsinnehåll i marken

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-15

Sidans kortadress: www.umea.se/parker