Startsida Umeå kommun
Bergkörsbär i höstskrud, Broparken

Riktlinjer för stadsträd

Riktlinjer för stadsträd informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd parkmark samt på allmän platsmark som gator och torg.

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör  
090-16 13 76
070-267 06 74 
nina.ingvarsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus