Startsida Umeå kommun

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Samråd av planeringsbesked


Samråd av detaljplan

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1

Detaljplan för Gitarren 1 m.fl.

Detaljplan för del av Tomtebo 2:1 m.fl.

Granskning av detaljplan

Detaljplan för Holmsund 7:126 m.fl.

Detaljplan för Hörneå 30:2 m.fl.

Detaljplaner för godkännande och antagande

Nedan listas planförslag som ska tas upp för beslut om antagande eller godkännande i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.


Byggnadsnämnden 2020-02-19

Detaljplan för Älgoxen 1 m.fl. - godkännande

Detaljplan för Ersmark 22:2 - antagande

Kommunfullmäktige 2020-02-24

Detaljplan för Almen 1-7 - antagande

Detaljplan för Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 m. fl. - antagande

Kontakt

Detaljplanering
090-16 64 90
detaljplanering@umea.se

Öppettider
måndag – torsdag
08.00–17.00,
fredag
08.00–16.00.

Har du frågor i ett specifikt ärende kontakta handläggaren via Umeå kommuns växel:
090-16 10 00

Besöksadress

Skolgatan 31 A, våning 3

Postadress

Umeå kommun
Detaljplanering
901 84 Umeå

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner och fylla i en ansökan om planbesked.

Ansökan om planbesked (pdf)

Skicka in din ansökan med e-post till detaljplanering@umea.se

eller med vanlig post till:
Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Antagna detaljplaner 2020

Detaljplan för Västerteg 34:4 och 4:41
Detaljplan för Törnrosen 5 m.fl.

Sidan har granskats 2020-02-21

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering