Startsida Umeå kommun
Invånarstudie Nanna P-hus

Invånarstudie av p-huset Nanna.

Hur ser framtidens mobilitetsparadis ut i p-huset Nanna?

Sharing City Umeå och Den koldioxidsnåla platsen har genomfört ett par workshops för att ta reda på hur parkeringshuset Nanna skulle kunna nyttjas till att uppmuntra mer hållbart resande inom, till och från centrala Umeå.

Workshops har genomförts med två fokusgrupper med totalt tio Umebor som frekvent rör sig till och från centrala Umeå. Fokusgrupperna gav feedback på ett antal idéer, samt insikter i behov som Nanna skulle kunna användas till att tillfredsställa.

Idéer som vann mest gehör:

  • Verktyg för cykelservice samt en bemannad cykelservice
  • Varm och trevlig vänthall för cyklister i Nanna
  • Beställa varor i city och hämta på vägen hem
  • Låna en elcykel
  • Parkera din cykel tryggt och säkert
Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
+46 90 16 66 71
philip.naslund@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
Kommunikatör
+46 70 314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Mer information