Startsida Umeå kommun
Nyhetsbrev Sharing City Umeå

Sharing City Umeå under 2019

Vi är mer än halvvägs in i projektet och även på väg in i ett nytt decennium. När jag blickar tillbaka på det som vi hitintills har gjort så ser jag hur alla aktiviteter har bidragit till en ökad förståelse och kunskap kring delningsekonomin möjligheter. Vi visar hur delning bidrar till Agenda 2030 på en lokal nivå och till Umeås målsättning om hållbar tillväxt med visionen om 200 000 invånare 2050.

Vi har även stött på hinder och policys/regelverk som just nu försvårar delning. Dessa lärdomar lyfts nu in på en systemnivå i det nya projektet Klimatneutralt Umeå 2030 som också ingår i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Vi kommer arbeta tätt med varandra under kommande år.

Flera nya samarbeten under året

Sharing City Umeå med åtta partners och 15 personer i projektgruppen från offentlig-, privat-, idéburen sektor och akademi är ett bra exempel på hur samverkansprojekt möjliggör en hållbar utveckling. Under året har vi även haft kontakt med många fler aktörer och flera har varit involverade i våra aktiviteter som inte ingår i den direkta projektgruppen. Det är en utveckling vi är särskilt glada för och jag hoppas fler kommer att involvera sig under 2020. Jag vill särskilt lyfta fram eXpression Umeå som vi arbetad med under hösten och genomfört event tillsammans med i deras pop-in yta på MVG-gallerian.

Jag vill rikta ett stort tack till alla projektpartners, samarbetspartners och alla som deltar på ett eller annat sätt för att driva på utvecklingen mot en cirkulär och delande stad!

Lärdomar från 2019 och kommande aktiviteter 2020:

  • Cooperative Cities 7–8 mars: Vi anordnade Nordens första konferens på temat Nordens första konferens på tema Staden som samägd delningsplattform. Med en bred anslutning från offentlig- och idéburen sektor blev det här en unik konferens med hög energi. Vi diskuterade hur delningsplattformar kan utvecklas och visade goda exempel på Sverige och internationellt. Vi var glada att se Beata Wickbom som vår moderator och bland annat Trebor Sholtz som Keyspeaker. Marco Torregrossa höll i en mycket uppskattad workshop om plattformsbyggande och Sophie Nachemson ramade in konferensen med ett anförande om hållbar tillväxt. Vi är nu glada att kunna meddela att Cooperative Cities återkommer i september 2020 i Umeå!
  • Fritidsbanken kommer under 2019 att nå över 45 000 utlånade produkter! Det skapar verkligen skillnad för otaliga Umebor i alla åldrar! Det har belönats med flera priser under året, bland annat Umeå kommuns miljöpris och arbetet har även gjort avtryck i EU med en särskild utmärkelse i ICLEI Transformative Action Award. Vi har gjort en särskild satsning mot parasportutrustning och digitalisering, något som kommer bli än tydligare under 2020. De mottag nyligen utnämningen Årets miljöpris 2019 av Umeå kommun.
  • UMIGO har under året utvecklas till en delningsplattform som nu bygger användarcase runt flera projektdelar. Med flera användartester har plattformen förfinats och vi är glada att se intresse från andra aktörer som vindkraftsföretag där plattformen kan matcha behov av lokala aktörer med efterfrågan. Under 2020 kommer plattformen verka som ett digitalt stöd för Fritidsbankens parasportutlåning, koppla ihop föreningar med nyanlända och testas som verktyg inom Sharing Umeå Toolkit.
  • Sharing Umeå Toolkit har utvecklats vidare under året. Med lärandeträffar för affärsmodeller, möten med studenter och coachning för entreprenörer håller plattformen nu på utvecklas till en Smart Karta tillsammans med resurser för entreprenörer. Vi har sett en otrolig resa med Umeå Wheels som startat upp den första delningstjänsten för cyklar i Umeå.
  • Servicehubbar har under året tagit flera steg. Med flera kunskapshöjande aktiviteter och användardesigner kommer vi under 2020 kunna lansera tjänster i p-hus Nanna. Vi har genom Cykelstället kunnat genererar många lärdomar som nu sammanställs för att förmedlas till andra aktörer som byggherrar och fastighetsägare.
  • Delningspaviljongen invigdes under hösten vid Campusdammen. Med stort intresse ser vi att det bli en mötesplats för delande av kunskap, arbetsplatser och aktiviteter för rekreation. Vi ser med stort intresse fram mot 2020 och de nya, mobila utearbetsplatserna. Vi kommer även digitalisera parken med stöd av UMIGO.
julpynt
Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
+46 90 16 66 71
philip.naslund@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
Kommunikatör
+46 70 314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se