Startsida Umeå kommun

L-M

L

Labour market

Lagen om offentlig upphandling

Laglighetsprövning

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklingsråd

Lantmäteri

Lantmäteri, avdelning

Lantmäteriarkiv

Lantmäteriförrättning

Lantmäterimyndigheten

Lanzhou

Larm, telefonservice

Larma 112

Lars Widdings park

LASS och LSS

Latrin

Laxracet

Leader

Lediga jobb i kommunen

Lediga lokaler

Lediga tomter

Ledighetsansökan elever

Ledsagarservice

Ledsagning

Ledsagning för barn och unga

Ledsagning för fritidsaktiviteter

Ledsagning och avlösning

Legionella

Lekplatser

Lekplatser, felanmälan

Lekplatser, karta

Leverantörsportal

Levla

LHU

Library services

Lillsävarträsket

Linblommans skola

Linjalen förskola

Linnéan förskola

Linneaskolan

Listen, metoo-monument

Litteratur

Livsmedel

Livsmedel, alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel, avdelning

Livsmedelshantering

Livsmedelshygien

Livsmedelskontroller

Livsmedelsmärkning

Loberget

Locka ideella krafter till föreningar

Logotyper

Lokala föreskrifter

Lokala ordningsstadgan

Lokalbokning

Lokalbussar

Lokaler för företag, lediga

Lokaler med hygienisk behandling

Lokaler och mark

Lokalfunktionsprogram

Lokaliseringsprövning

Lokalstöd

Lotteritillstånd

Lotteritillstånd för föreningar

LOU

Lov och ledigheter

Lovdagar

LSS

Lundagård förskola

Luften utomhus

Luftföroreningar och luftövervakning

Luftkvalitet och buller

Luftvärmepumpar

Lugnet

Lundabron

Lundagård förskola

Lundagård vård- och omsorgsboende

Luren

Luvan förskola

Lägenhetsarrende

Lägenhetsregister

Läkarvillan

Lämna anbud

Länkebo

Länsresidenset

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse

Lärarpraktik

Lärmiljö

Lärmiljö för språk och kommunikation

Lärum

Lärvux

Läsårstider

Lättläst

Löjtnant Grahns villa

Löner och förmåner

Lövö industriområde

Lövösundet

M

Maja Beskowskolan

Maja Beskowgymnasiet

Majbrasor

Mandatfördelning

Mandolinstråket

Mansjour

Mansmottagning

Mariebergsskolan

Mariehem familjedaghem

Mariehem förskola

Mariehemsbiblioteket

Mariehemsgården

Mariehemsskolan

Marieområdet

Marieområdet, arkitekturguide

Mariestrand

Marinan förskola

Mark

Mark för flerbostadshus

Mark för handelsetablering

Mark för industriverksamhet

Mark för kontor

Mark för småhus

Mark för verksamheter

Mark och exploatering

Mark och exploatering, avdelning

Mark och lokaler

Marklov

Markradon

MAS

Mat i skolan och förskolan

Matavfall

Matematikstöd i årskurs 6-9

Materialsortering vid rivning och renovering

Materialuthyrning till föreningar

Matleverans

Matsedel i skolan

Matserveringar för seniorer

Matsvinn

MBU

Medborgarlöften

Medborgarundersökning (SCB)

Medicingivare

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt utlåtande

Medling vid brott

Megrundet

Meänkieli

Midgårdsskolan

Midgårdsskolan, arkitekturguide

Miljö, klimat och hållbarhet

Miljö och hälsoskydd

Miljö och hälsoskydd, avdelning

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Miljöarbete

Miljöfarlig verksamhet

Miljöhuvudstad

Miljömål

Miljöpris

Miljöskydd, avdelning

Miljözon

Mimerskolan

Mina Arvoden (inloggning krävs)

Minervaskolan

Minervastipendium

Minoritet, avdelning

Minoriteter och minoritetsspråk

Missbruk

Missbruk bland ungdomar

Missbruk, stöd och behandling

Missbruksförebyggande

Missionären förskola

Misstanke om barn som far illa

Mjölken förskola

Mobbning

Modersmålsundervisning

Mopeder, klass I och klass II

Mopeder, säkerhet

Mopedförbud på gång- och cykelvägar

Mopedtrafik

Mopedsäkerhet

Morgonstjärnan förskola

Moritzska gården

Mossträdgården

Mother tongue

Motion, idrott och friluftsliv

Motioner till kommunfullmäktige

Motionsanläggningar

Mottagande av ensamkommande barn

Mottagningsenhet för nyanlända barn och elever

Mottagningsenheten

MTB-bana Klasmyran

Muddring

Municipality

Museer

Museer och arkiv

Music school

Musik

Musikklasser

Myrstacken förskola

Mål och verksamhetsdirektiv

Målaren förskola

Måltidsservice, avdelning

Måltidsservice, skolorna

Måltidsutveckling i skolan

Måttet förskola

Människan bakom uniformen

Mänskliga rättigheter

Märkning av livsmedel

Mätuppdrag

Möten

Mötesplatser för seniorer

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus