Startsida Umeå kommun

S

Sagotjärn

Saltning

Samarbetsorter

Samegielat

Samhällsbyggnad, förvaltning

Samhällsutveckling och hållbarhet

Samisk förskola

Samisk förskoleavdelning

Samisk träffpunkt

Samiska

Samiskt förvaltningsområde

Samiskt språknav

Sammanträden

Sammanträdestider

Samtalsstöd för ungdomar

Sanabadet

Sanda förskola

Sandalidens skola

Sandbacka

Sandbacken förskola

Sandbäckens handelsområde

Sandgärdan förskola

Sandning

Sandupptagning

Sandviks förskola

Sandåkern

Sanering av förorenad mark

Saskatoon

SBA

Scharinska villan

Scharinska villan, arkitekturguide

Schools

School transport and lodging

SEE-veckan

Sekretess

Sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess på Familjerådgivningen

Sekretessregler

Seminariet för huslig utbildning

Seniorboende

Seniorer

Seniorträning

Separation

Serbiska

Serveringstillstånd

Servitut

Sevärdheter

Sewage

Sexuella övergrepp, barn och unga

Seychellerna

SFI

Sharing city Umeå

Siffror om Umeå

Signalen Viktigt meddelande

Simhallar

Simphamn

Simundervisning i grundskolan

Sjukanmälan elever

Sjukhusbacken

Sjukhusområdet

Sjukhusområdet, arkitekturguide

Sjukhusparken

Sjukhusskolan

Sjukresor

Sjukvård

Själafjärden

Självmordstankar hos unga

Sjöar

Sjöars vattenkvalitet

Sjöbacka vård- och omsorgsboende

Sjöfruskolan

Sjöfruskolan, arkitekturguide

Sjöjungfruns vård- och omsorgsboende

Sjömagasinet

Skapande skola

Skateparken

Skattelden förskola

Skattesatser

Skeppsbron

Skeppsvik

Skicka faktura till kommunen

Skidbackar

Skidspår

Skidåkning

Skilsmässa

Skogsvallens IP, utegym

Skola 24

Skolbarnomsorg

Skolbiblioteksservice

Skolbyte, ansökan

Skolhallar

Skolhälsovården, gymnasieskolan

Skolkurator, för- och grundskolan

Skolkuratorer, gymnasiet

Skollov

Skollunch

Skolläkare

Skolmat

Skolmatsedel

Skolområden

Skolor

Skolor med placeringsförtur

Skolplan

Skolplikt

Skolpsykolog, för- och grundskolan

Skolpsykolog, gymnasiet

Skolresor

Skolskjuts och inackordering

Skolskjuts

Skolsköterska, för- och grundskolan

Skolsköterska, gymnasiet

Skolterminer

Skravelsjötjärnen

Skridskoåkning

Skrotbilar

Skridskoåkning

Skrotbilar

Skräddaren vård- och omsorgsboende

Skräp

Skräpplockardagar

Skuldrådgivning

Skuldsanering

Skydd mot olyckor

Skyddsjakt

Skyltar, affischer

Skyltar, gatunamn och adressnummer

Skyltar och vepor

Skyltlov

Skärgårdsskolan

Slam

Slanten förskola

Slöjdaren förskola

Smeden förskola

Småbåtshamnar

Smågrus till fastighetsägare

Småhusområden

Småhustomter

Smörasken

Smöret förskola

Snedbilder

Snöflingan förskola

Snöröjning

Snötippar

Social services

Sociala hänsyn vid upphandling

Sociala medier

Socialbidrag

Socialjour

Socialtjänsten

Sofiehemsskolan

Solbacken förskola

Solbackens förskola, arkitekturguide

Solbackens vård- och omsorgsboende

Solceller

Solel

Solen förskola

Solgårdens vård- och omsorgsboende

Somali

Somaliska

Sommar, vanliga frågor

Sommarblommor

Sommarjobb för gymnasieungdomar

Sommarjobb och ferieprao

Sommarjobb, vård och omsorg

Sommarlov

Sommaröppen förskola

Sophämtning

Sopning

Sopor, sophantering

Sopsaltning

Sorani

SOS

Sotning

Spanska

Sparbankshuset

Sparken

Sparken, arkitekturguide

Special needs

Special needs school

Specialkost, allergi och överkänslighet

Specialkost i förskolan och skolan

Specialpedagoger och speciallärare, för- och grundskolan

Specialpedagoger och speciallärare, gymnasiet

Sporren

Sport- och idrottsaktiviteter

Sporthallar

Sportlov

Sportlovsparken

Språka mera

Språkdusch på finska och samiska

Språkintroduktion

Språkstegen

Språkstöd, förskoleavdelning

Språkstöd i förskola, förskoleklass och fritidshem

Spåraktuellt

Stadsarkiv

Stadsarkivet

Stadsbiblioteket

Stadsdelar

Stadsdelsdialog

Stadsdirektör

Stadshuset, arkitekturguide

Stadshusets historia

Stadskyrkan

Stadsledningskontor

Stadsliden

Stadsliden, utegym

Stadsnära natur

Stadsodling

Stadsplanering och byggande

Stadsträdgården

Stadsvapen

Starta eget

Starta enskild förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg

Starta enskild skolverksamhet

Starta friskola

Starta kafé eller restaurang

Statistik

Stengången förskola

Stengärdan förskola

Stengärdan, lekplats

Stenmorgärdet

Stipendier

Stipendium till avgångselev vid konsthögskolan

Stompunkter

Stora blomstermyran

Stora hotellet

Stor-Malsjön

Storsjö förskola

Storsjöhallen

Storsjöskolan

Strandpromenaden

Strandskydd

Strandskyddsdispens

Strategisk utveckling, avdelning

Strategiskt miljöarbete

Stråken förskola

Strömbäck-Kont naturreservat

Strömpilen

Strövområden

Student health service

Studentpraktik

Studera i Umeå

Studie- och yrkesvägledning

Studieavbrott

Studiehjälp

Studiemedel

Studievägledning

Study and career counselling

Styrande dokument

Styrdokument, interna

Städ

Städ- och verksamhetsservice, avdelning

Städning av gator och trottoarer

Städning i Umeå centrum

Städservice

Stöcke förskola

Stöcke skola

Stöcksjö förskola

Stöcksjö skola

Stöcksjön

Stöcksjön, vattenkvalitet

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg, förvaltning

Stöd till barn och unga

Stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Stöd till barn som upplevt våld i nära relationer

Stöd till barn, ungdomar och deras familjer

Stöd till familjen

Stöd till föreningslivet

Stöd till företag

Stöd till konstnärer

Stöd till äldre

Stöd vid problematiska skolsituationer

Stöd vid separation

Stödboende för ensamkommande barn

Stödboende, föreningen Kris

Stödboendet Bryggan

Stödfamilj för funktionshindrade

Stödfamilj LSS

Stödfunktioner

Stödgrupper för barn och unga

Stöldskydd, cyklar

Störande fåglar

Sundlingska gården

Suomeksi

Suomenkielinen esiopetus

Suomenkielinen tapaamispaikka

Suomenkieliset päiväkotiosastot

Svartbygge

Svidjan förskola

Swedish language-training for immigrants...

Synpunkter och dialog

Systematiskt brandskyddsarbete

Syv

Så fungerar vår webb

Så styrs Umeå

Säkerhet

Säkerhet för äldre

Säkerhet vid och på vatten

Säkerhetsarbete

Sällskapsdjur

Särskild kollektivtrafik

Särskilda behov, extra stöd

Särskilda behov, extra stöd i skolan

Särskilt boende för personer med psykisk funktio...

Särskolan

Särvux

Sävar

Sävar simhall

Sävar skola

Sävar träffpunkt

Sävarbiblioteket

Sävargården

Sävarådalen

Sävarådalen, naturområde

Sävarån

Södra Ålidhemsskolan

Söka skola, förskoleklass

Söka skola, grundskola

Sörfors förskola

Sörfors skola

Sörmjöle skola

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus