Startsida Umeå kommun

T-U

T

Taflinsvägen

Tal- och språkstöd, förskoleavdelning

Tallkotten förskola

Tallkronan

Tanden förskola

Tatuering

Tavelsjö familjedaghem

Tavelsjö förskola

Tavelsjö skola

Tavelsjö träffpunkt

Tavelsjöbygden

Tavelsjöleden

Tavelsjön

Tavleliden och Tomtebo

Taxi

Taxor

Teater

Teckenspråk

Teckenspråksundervisning

Teg familjecentral

Tegs centralskola

Tegs idrottscentrum

Tegs vård- och omsorgsboende

Tegskyrkan

Tegsområdet

Teknik och fastighet, förvaltning

Teknisk försörjning

Teknisk handbok för gator och parker

Teknisk nämnd

Tekniska anvisningar för fastighetsområdet, och lokaler

Tekniska nämnden

Tekniska uppdrag

Telefoni (internt kommunen)

Teleskopet förskola

Teletal

Tempus

Terminer

Terrängcykling

Textstorlek

Thulehuset

Tigrinja

Tillgänglig fritid för alla

Tillgänglig lärmiljö för språk och kommunikation

Tillgänglighet

Tillgänglighet i och vid fastigheter

Tillgänglighet i offentlig miljö

Tillgänglighet i utomhusmiljö

Tillgänglighetsplan för gator och parker

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Tillstånd för lotterier

Tillstånd för olika verksamheter

Tillstånd, regler och tillsyn

Tillståndsguide

Tillsyn

Tillsyn nattetid med trygghetskamera

Tillväxt

Tillväxtscenario

Timplan och ämnen i grundskolan

Tjejjour

Tjänstgöringsintyg

Tobak

Tobak, tillstånd för försäljning

Tolkhjälp

Tombolakiosker

Tomgångskörning

Tomtebo, arkitekturguide (1)

Tomtebo, arkitekturguide (2)

Tomtebo gård

Tomtebo och Tavleliden

Tomtebo strand

Tomtebo verksamhetsområde

Tomtebo vård- och omsorgsboende

Tomtebobadet

Tomtebogård förskola

Tomtebogårds skola

Tomteboskogen

Tomtkarta

Tomtkö

Tomtpriser

Tonårskraft

Torg och allmänna platser

Torghandel

Torghandelsplatser

Tornedalsfinska

Torrbergsstugan

Trafik

Trafikanordningsplan

Trafikdatarapport

Trafikflöden och hastigheter

Trafikolyckor, karta

Trafikplanering och trafikstrategi

Trafikplanering och trafiksäkerhet

Trafikregler

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsprogram

Tráhppie

Transformationstjänster

Transitboende

Transporttillstånd

Transportutmaningen 2030

Trappan

Trehörningen

Trygg krog

Trygg och säker

Trygga miljöer

Trygghet och belysning

Trygghetsboende

Trygghetskamera

Trygghetslarm

Trygghetsplats för akut avlastning

Träd i parker

Träd i staden

Träd och buskar, fastighetsägares ansvar

Trädfällning

Trädgård i norr, fakta

Trädpolicy

Träffpunkt Björken

Träffpunkter för seniorer

Träningsskola

Tränset förskola

Tullkammaren

Turistcenter

Turkiska

Tusentals lyktor

Tvillingen förskola

TV-sändning på webben

Tvärån

Typritningar för gator och parker

Tyska

Täftebölesjön

Täfteå närbad

Täfteå skola

U

U-bike

UFR

Ultra

Umebrå

Umedalen, arkitekturguide

Umedalen äventyslekplats

Umedalens bibliotek

Umedalens sjukhus

Umegration

Umelagun

Umematte

Umeå 2014

Umeå Energi

Umeå Energi Arena

Umeå folkets hus

Umeå Folkets Husförening U.P.A.

Umeå folkhälsoråd

Umeå föreningsråd (öppnas i nytt fönster)

Umeå Hamn AB

Umeå kommunföretag AB

Umeå konsthall

Umeå näringslivsservice

Umeå Parkerings AB

Umeå träsliperi

Umeå universitet

Umeå Vatten och Avfall AB

Umeå öppenvård

Umeå Östra

Umeåindex

Umeåprojektet

Umeåregionen

Umeåregionens brandförsvar

Umeåregionens nämnd för drift och hantering av...

Umeåregionens överförmyndarenhet

Umeås historia

Umeälven

Uminova Science Park

Undervisning och kunskapsmål i grundskolan

Undervisningsgruppen Björken

Ung och student

Unga med psykisk ohälsa

Ungas hälsa

Ungdomsboendet

Ungdomsgårdar

Ungdomskultur

Ungdomstjänst

Ungdomsuppföljning

Unikum

Universitetsområdet

Universitetsområdet, arkitekturguide (1)

Universitetsområdet, arkitekturguide (2)

Universitetsstaden

Universities in Umeå

UPAB

Upper secondary school

Upphandling med social hänsyn

Upphandling och inköp

Upphandlingar

Upphandlingsbyrån

Upphandlingspolicy

Upphandlingsregler

Upplåtelse av offentlig plats

Uppskjuten skolplikt

Uppvärmning

URBACT

Urvalskriterier, skolplacering

Utbildning, förvaltning

Utbildning och barnomsorg

Utbildningskontoret

Utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6

Utegym

Utemiljöer

Uteservering

Utflyktskarta

Uthyrning av material och fritidshjälpmedel

Utmärkelser

Utrikes födda

Utsatt för brott

Utsatta EU-medborgare

Utstakning

Utvecklingsanslag

Utövare av våld

Uven förskola

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus