Startsida Umeå kommun
Bild som beskriver hur öppna data skapar ekonomisk aktivitet genom att öka transparens och stimuleera innovation

Umeå kommuns Öppna data

Umeå kommun arbetar med att publicera kommunens data som öppna data. Det betyder att det är fritt för den som vill att återanvända data på det sätt man vill, utan att det kostar något.

Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda detta informationsflöde i sitt arbete, som grund för beslut samt för att kunna delta i och bidra till stadens utveckling. Via en webbportal synliggörs informationen för att ge en pedagogisk överblick av innehållet.

Använd våra Öppna data

Vi har samlat alla Umeås stads öppna data på en portal och kanske finns den information du söker fritt tillgänglig där utan att du behöver logga in någonstans.

I portalen kan du som är utvecklare hämta hem data eller API:er till våra olika datauppsättningar. Där kan även du som inte har någon utvecklingserfarenhet utforska och använda data med hjälp av kartor och diagram.

Välkommen till vår portal för öppna data!

Frågor kring Öppna data?

Om du har frågor kring våra Öppna data så hittar du kontaktvägar för alla publicerade datauppsättningar på portalen. Har du generella frågor så kontakta oppnadata@umea.se

Kontakt

Funktionsbrevlåda
oppnadata@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-27

Sidans kortadress: www.umea.se/psidata