Startsida Umeå kommun

För dig som är förtroendevald

Intern information om Coronaviruset

För medarbetare

För ledare

Här är information och länkar för dig som är förtroendevald i Umeå kommun.

Som förtroendevald kan du få tillgång till olika informationssystem som du behöver för ditt uppdrag i kommunen. Det är till exempel mina arvoden och kommunens intranät med mera.

Mejl

Alla förtroendevalda ska ha en kommun-mejladress som slutar med @umea.se.

Förvaltningen kommer att använda din kommun-mejladress för att skicka mejl till dig som är förtroendevald.

Kommunens interna nät och webbmejl når du via länkar på sidan Personalrum.

Problem med inloggning?

Om du har problem med din inloggning kontakta IT kundsupport, 090-16 11 34.

Publicering av uppgifter på webben

Uppgifter om dig som förtroendevald publiceras på kommunen webbplats under Kontakt med politiker i förtroendemannaregistret.

Kommunen får utan ditt samtycke publiceras ditt namn, din eventuella tjänstetelefon i kommunen, ditt ansvarsområde och din kommunala mejladress. Uppgifterna hämtas ur register.

Om du vill ha andra kontaktuppgifter kan du meddela detta via det formulär som finns i blankettbanken under förtroendevalda/ förtroendemannaregistret.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus