Startsida Umeå kommun

Ärenden och handlingar

Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registrator. I diariet finns inkomna, utgående och upprättade handlingar. Där finns det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, privatpersoner, företag och myndigheter, till exempel inkommande och utgående post. Alla brev och handlingar, även mejl, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen, men de finns inte alltid i diaret.

Läs mer om kommunens diarium

Stadsarkivet slutarkiverar kommunens handlingar och ansvarar också för annan arkivverksamhet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus