Startsida Umeå kommun

Nytt utseende på kommunwebben

Har du sett att kommunens webbplats www.umea.se/kommun ser annorlunda ut? Vi har gjort ett par justeringar för att förbättra webbplatsens funktion.

Att ta fram en ny webbdesign i ett stort projekt är kostsamt och tar mycket tid. Det är också svårt att förutse alla behov innan vi känner till dem och ännu svårare att hitta lösningar för dem direkt. Därför har vi valt en annan modell och justerar designen på webbplatsen små steg i taget.

Tanken är att vi, när det uppstår behov av justering, kan göra dem utan att vänta på en komplett och omfattande design- och utvecklingslösning. Det innebär också att vi nu tillsammans provar oss fram för att hitta den bästa lösningen för behov vi har, här och nu.

Justeringar 23 september:

  • Större typsnittsstorlek för att skapa bättre läsbarhet på både stora och små skärmar
  • Bredare webbsidor för att bättre passa nya och bredare skärmtyper
  • Justering av grafiska element, till exempel textrutor med kontaktuppgifter och mer information, så att de tydligare visar kommunens grafiska profil
  • Ny vänstermeny för att visa parallella sidor

Tack för ditt tålamod!

Under tider vi justerar våra mallar så kan en del webbsidor se lite märkliga ut. Vi hoppas att du har förståelse för att det kan ta några dagar innan alla sidor ser ut om de ska.

Har du hittat en sida som måste justeras?

Du kan hjälpa oss att  förbättra webbplatsen. Ser du något som inte ser ut som eller fungerar som det ska? Hör av dig till kommunikationsavdelningen via formuläret:


Kopiera gärna sidans adress och klistra in i formulärfältet.