Startsida Umeå kommun

Fem år i sammandrag


Här är ett sammandrag av ekonomisk statistik för Umeå kommun och kommunkoncernen (inklusive kommunala bolag) 2014–2018.

Umeå kommun

2018

2017

2016

2015

2014

Folkmängd 31 december

127 119

125 080

122 892

120 777

119 649

Kommunalskatt per 100 kr

22,85

22,85

22,85

22,80

22,80

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

6 952

−6 458

−6 327

−6 131

−5 887

Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr)

6 948

6 719

6 405

6 044

5 822

Verksamhetens nettokostnader (% av skatteintäkter)

100

96

99

102

101

Finansnetto (mnkr)

34

−3

8

46

−11

Årets resultat (mnkr)

30

259

85

−42

−76

Nettoinvesteringar (mnkr)

1 013

649

777

742

801

Sjävfinansieringsgrad investeringar (%)

43

97

64

47

38

Tillgångar totalt (mnkr)

14 221

13 977

14 834

14 541

14 234

Tillgångar per invånare (kr)

111 872

111 744

120 708

120 396

118 960

Skulder, avsättningar totalt (mnkr)

10 195

9 927

11 072

10 444

10 556

Skulder per invånare (kr)

80 200

79 365

90 095

86 473

88 227

Ansvarsförbindelse för pensioner (inklusive löneskatt, mnkr)

2 286

2 321

2 412

2 522

2 627

Ansvarsförbindelse per invånare (kr)

17 983

18 556

19 627

20 881

21 956

Eget kapital totalt (mnkr)

4 026

4 050

3 762

3 678

3 677

Eget kapital per invånare (kr)

31 671

32 379

30 612

30 451

33 849

Borgenförbindelse (mnkr)

1 132

897

920

944

945

Borgenförbindelse per invånare (kr)

8 905

7 171

7 486

7 819

7 898

Soliditet (inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %)

21

23

19

17

16

Personal (antal årsarbetare totalt)

10 626

10 549

10 181

9 865

9 474

Löner (mnkr)

3 516

3 365

3 220

3 052

2 806

Lånefinansieringsgrad (%)

16

13

12

11

9


Umeå kommunkoncern

2018

2017

2016

2015

2014

Årets resultat (mnkr)

334

1 390

349

178

201

Eget kapital (mnkr)

8 465

8 167

6 543

6 194

5 957

Soliditet (inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %)

29

28

20

18

17

Nettoinvesteringar (mnkr)

1 851

1 519

1 608

1 660

1 841

Personal (antal årsarbetare totalt)

11 547

11 442

11 045

10 620

10 338


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus