Startsida Umeå kommun

Baskartor

Klicka för att hämta kartan i pdf-format

Översiktskarta över Umeå kommun

Huvudvägnätet, större byar och samhällen samt viktiga sjöar presenteras i en enkel karta över Umeå kommun.

Nyckelområden

Nyckelkodsområden

Umeå kommun är indelad i nyckelkodsområden.

Områdeskarta (pdf)

Stadsdelar/stadsdelsområden/bostadsområden

Umeå stad är indelad i stadsdelar, stadsdelsområden, bostadsområden och grannskaps­enheter. Staden består (november 2018) av 22 stadsdelar, till exempel Ålidhemsområdet och Centrala stan. Stadsdelarna är indelade i 59 stadsdelsområden (till exempel Carlshem och Väst på stan) och 44 bostadsområden/grannskapsenheter (till exempel Carlslid och Lundåkern). Lista över bostadsområden i Umeå (pdf).

Kommunfullmäktige beslutar formellt om namn efter yttrande från Byggnadsnämnden. Beredning sker inom processen Lantmäteri. Läs mer om namngivning.

stomnät

Stomnätskarta

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation, fastighetsbildning och inmätning. Vi tillhandahåller stompunkter, polygonpunkter, triangelpunkter och höjdfixar. Punkterna finns att söka via vår webbaserade stomnätskarta där det även går att se koordinater och punktbeskrivningar. Läs mer om stompunkter här.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus