Startsida Umeå kommun

Statistik och analyser

Här finns statistik om befolkning, bostäder och byggande, förvärvsarbete, pendling och mycket mer. Du hittar även rapporter som analyserar kommunens utveckling inom olika ämnesområden. Du kan själv söka fram statistik i vår statistikdatabas eller under statistik på karta.

Aktuellt

Kontakt

Daniel Levisson
statistiker
090-16 12 57
daniel.levisson@umea.se

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-24

Sidans kortadress: www.umea.se/statistik