Startsida Umeå kommun

Förvaltningsområde för finska

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket innebär att det finska språket och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk. I kommunen bor det finsktalande som verkar och utövar sin kultur och finska språket, därför är det naturligt att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska.

Umeå kommun blev finsk förvaltningsområde 2011 och det betyder att kommunen särskilt skyddar och främjar finsk kultur och finska språket. Det innebär att kommunen

  • informerar finsktalande om lagen
  • ger inflytande och samråder med representanter för finsktalande
  • skyddar och främjar finska språket och finsk kultur, med särskilt fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller delvis på finska vid efterfrågan
  • ger barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska vid efterfrågan.

Kontakt med kommunen

Välkommen att ta kontakt med Umeå kommun på finska genom att ringa växeln på 090-16 10 00 och be om vidarekoppling.

Minoritessamordnare
090-16 11 57

Socialtjänsten
090-16 10 02

Finska språket och finsk kultur

Kommunen arbetar fortlöpande med hur finsk kultur och finska språket ska främjas i praktiken och hur behovet från finsktalande ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om finsk kultur. I högerspalten finns länkar för mer kunskap.

Flagga
Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57 
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Riitta Päivärinta Stenvall
samordnare, äldreomsorgen
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se

Råd och stöd på finska

Du som är finskspråkig kan få råd och stöd av socialtjänsten på ditt eget språk på 090-16 10 02.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-06

Sidans kortadress: www.umea.se/finska