Startsida Umeå kommun

Så här stöttar kommunen kulturverksamheten

Umeå kommun ingår i förvaltningsområden fär finska, meänkieli och samiska. Kommunen får årligen ett statsbidrag för arbetet med de nationella minoriteterna.

Med bidraget vill kommunen kunna stötta föreningar i deras arbete att skydda och främja de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska genom kulturaktiviteter och språkrevitaliserande insatser. Vi vill särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet.

Vilka kan söka?

Ideella föreningar med säte i Umeå kommun som är registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidrag ur kulturpotten. Om du som privatperson har projektidéer uppmuntrar vi dig att söka samarbete med en förening. Ta gärna kontakt med oss om du har en projektidé som du vill diskutera, vi kan ge tips och råd.

Hur mycket bidrag delas ut?

Vi vill gärna se en mångfald av arrangemang och projekt, därför är riktlinjen max 20 000 kronor per ansökan. I särskilda fall kan vi göra undantag. Vi ger inte bidrag till löner eller arvoden inom föreningen, inte heller för lokalhyra om ni använder föreningens egna lokaler.

Ansökan och beslut

Dessa riktlinjer är under bearbetning under våren 2020.

Ansökan om bidrag

Redovisning

När ni genomfört ett arrangemang ska ni skicka in en redovisning och en ekonomisk rapport. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Formulär för redovisning

Kontakt

Robert Tenevall
kulturkonsulent
090-16 16 22
robert.tenevall@umea.se

Leif Mårtensson
ledningskoordinator
090-16 33 52
leif.martensson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-21

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturpotten