Startsida Umeå kommun
Ett hjärta ritat i snö.

Mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Mål och riktlinjer för Umeås kommuns arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk ska tillsammans med minoritetslagen, andra lagar och styrdokument stötta kommunens arbete att främja och skydda de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sina språk i Umeå.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724, § 5b) är kommunen skyldig att ta fram mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete.

Mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete, utkast (pdf)

Lämna synpunkter på mål och riktlinjer
(formulär längst ner på målsidan)

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57 
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare
090-16 12 60
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se

Mer information

Läs om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk: www.minoritet.se

Läs om Umeå kommuns arbete för minoriteter: www.umea.se/minoriteter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus