Startsida Umeå kommun

Samråd

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För att stärka de nationella minoriteternas inflytande och egenmakt samråder Umeå kommun regelbundet med dessa grupper.

Öppna samråd

Umeå kommun bjuder årligen in de nationella minoriteterna, politiker och berörda tjänstepersoner till öppna samråd för att diskutera behov och förväntningar med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till de öppna samråden är alla välkomna.

Öppna samråd 2020

  • Samer – måndag 20 januari
  • Sverigefinnar – torsdag 30 januari
  • Tornedalingar och talare av meänkieli – måndag 3 februari
  • Judar – onsdag 26 februari
  • Romer – datum meddelas

Samråden sker klockan 18.00–19.30 i lokalen Upplev, Stadsbiblioteket, Väven.

Referensgrupper

Umeå kommun samråder med Delegationen för samiska frågor och Sverigefinska delegationen i frågor som rör förvaltningsområdet för samiska respektive finska. Delegationerna representerar flera samiska respektive finska föreningar i Umeå kommun. Samråden sker i referensgrupper för följande områden:

  • skola (för-, grund- och gymnasieskola)
  • socialtjänst/äldreomsorg
  • information
  • kultur och fritid

Referensgrupperna träffast cirka fyra gånger per år. Vill du veta mer om delegationerna kan du kontakta dem. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakt.

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57
aino.dahl@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare
090-16 12 60
peter.steggo@umea.se

Delegationen för samiska frågor

David Kroik
språkrör
Delegationen för samiska frågor
david.kroik@gmail.com

Sverigefinska delegationen

Jari Prosi
ordförande
Sverigefinska delegationen
jari.prosi@bredband.net

Heli Aarnipuro
vice ordförande
Sverigefinska delegationen
heli.aarnipuro@gmail.com

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus